Gemeenteraad (0)

Het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn.